Thank You For Loving Me ...ใครจะรู้ว่าในชีวิตจะพบเจออะไรบ้าง จะดีจะร้าย.. วันที่พายุอารมณ์โหมหา ที่เคยควบคุมกลับกระฉอกล้น ร้ายแรงอย่างไม่คาดคิดเมื่อหันกลับมามอง วันวันนั้น มีเธอคอยกอดประคอง ไหล่เธอเปียกชุ่มด้วยน้ำตาแห่งความเสียใจกับมุมไร้สติของฉัน เสียงปลอบโยนที่แสนไพเราะของเธอ ยังคงก้องอยู่ในหัวใจฉันจวบวันนั้น เพลงที่เธอร้องให้ฟังยังกังวาลหวานอยู่ในความรู้สึกตราบวันนี้ ...ขอบคุณที่รักกัน คนดีของฉัน...
Loading...