มหัศจรรย์แห่งรัก เจ้า..อาจพบ...ความลับในใจดวงหนึ่ง ตรงหว่างซอกดอกซึ่งกลีบสดใส .. ร่วงหล่นปลิวปลิดคว้างลงจุมพิตยอดใบหญ้า ผืนดินโปรยยิ้มให้ผู้มาเยือน เพราะรัก ฉันจึงได้โอบกอด..คำความรัก..แนบไว้ที่ตรงกลางใจ
Loading...