เพลงซึ้งที่ฉันรักเมื่อมาพบกับหัวใจที่อ่อนแอทำให้น้ำตาฉันไหล .....เพลงที่รักเพลงนี้ฉันจำทำนองคำร้องได้ทุกประโยค ฉันเคยเขียนท่อนหนึ่งของเพลงให้กับเพื่อนเพื่อจีบเพื่อนรักของฉัน เมื่อมาวันนี้เหตุไฉนเธอกระทบความอ่อนแอของหัวใจฉันเล่า หัวใจที่ยังคงเตร็ดเตร่ผูกพ่วงอยู่บนหนทางก้าวย่างของชีวิต ..........จากวันนั้นมาวันนี้ฉันกลับชื่นใจเมื่อได้ยินเธออีกครั้ง .....ทุกวันฉันนั่งฟังเพลงนี้ซ้ำซ้ำซ้ำ หัวใจฉันได้เก็บเกี่ยวพลังใจอันแสนงดงามดั่งแก้วแวววับที่จับจิตของเธอเสมอ..เพลงรักของฉัน.....โสตผิวพลิ้วของดนตรีการสื่อความหมายด้วยเนื้อเสียงของนักร้องสร้างความรู้สึกนานา ณ มุมต่างอารมณ์ ฉันถามหัวใจทำไมจึงบีบตัวสั่นสะท้านกับประโยคบนเพลง แม่ตัวดีนิ่งเงียบไม่ตอบฉันอีกตามเคย
Loading...