โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา..โองการะพินธุ นาถัง อุปันนัง พรหมมะโน จะอินโท พิฆเนศโต มหาเทโร อรหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง ประสิทธิเม สาธุ..ที่ อุทยานพระพิฆเนศ เชียงใหม่
Loading...