คืนนี้.. ฉันนั่งฟังเพลง เจ้าเอยใยพ้อให้หัวใจฉันหวั่นไหว เพลงบาดอารมณ์ความรู้สึกของฉันได้ดุจคมมีดอาบกลิ่นหอมของดอกไม้ ใจฉันชวนฉันบินเหินไปถึงอดีตคืนนั้น อยู่ใต้เงามืดของท้องฟ้าที่นับดาวแต้มข้าง จันทร์ฉายกระจ่างฟ้าดั่งคืนนี้ หอมกรุ่นกลิ่นลั่นทม ปีบ และมวลดอกไม้ที่อยู่เรียงรายริมทางเดิน ฉันฮัมเพลง ขอจันทร์ ที่เพิ่งได้ยินในเรือนอาหาร ฉันรู้จักเพลงนี้ก็ครั้งแรกนี้แหละ เพลงอะไรเพราะได้ขนาดนี้ นานนักสำหรับฉันที่ได้เห็นธรรมชาติรอบตัวสวยงามเพียงนี้ ก็เพิ่งวันนั้นหัวใจได้เริ่มพูดคุยกับฉัน แล้วเธอก็คอยเขี่ยฉันไม่วายวาง
Loading...