หลังจากวาดเหมือนกันหลายภาพเลยเริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆ...
Loading...